10 mai 2009

سياحة في قبيلة إداكنيضيف

* * *

سياحة في قبيلة إداكنيضيف

* * *

------------------------------------

لاخ ايخلقن إيك الوحيد * * * باسم الله أيكان الجيد

نايتماتون أودرار دواسيف * * * السلام فلاون إداكنيضيف

الزيارت تحلا خانموكار * * * إداكنيضيف خوافودرار

إيفوس، الكست دتفراوت * * * القبلتنس، أيت توفاوت

إيزلمض إداوكثير دايت علي * * * تاكوتنس إيساكن د تيدلي

لاصل نكول يان إلا فلاسن * * * إداكنيضيف سين ايفاسن

أفوس واشتوكن أسيفاد * * * أفوس إييلالن أفاياد

الغنباز أومليل ستاحكات * * * نيويد الحباقت ستابنونات

أولا إيجديكن نتينزاض * * * إيرا وولينو الدوضاض

نضفارن آر أفراض * * * ايجديعن د ايزنكاض

ويس سين إيغير إيفران * * * الديغير إيفران ويسيان

إيلا الخير دار تيزركان * * * يان ايروفان داروامان

آر أسنفو دار إيعدلان * * * إيموروين أورا تكمالن

يان كيتسن اكدامن * * * الخمس نتقبيلت إيخالدن

أفولكي إيلا ختيفراضن * * * إيرغ ايكا وايكرامن

د تيكيساس د ويتووروين * * * أولا أسندرار د ايمحيلن

إحواشن خ إيزعراين * * * الدرست خ إيزوكاين

إجماكن خ تاوريرت * * * إيموريكن خ تاكاديرت

أفولكي دار تيزيرت * * * إيجديكن دار تاريكت

العين دار تيوليت * * * أمان دار تاسكينت

تازكزوت دار توشنت * * * الغلات دار تيفغلت

ماتخيارت دار تاغزوت * * * الفرح دار تالكزوت

دأيت بوست آر تيدلي * * * أنزري س ايمي أوكني

دأيت بولحاج آر تاسيلا * * * نرا الموضع آر تيغزا

أدارنو، ماداو، دولمــا * * * أيت العالم آر تاسكرا

نمون آر إيمي أوكلاكال * * * أيت ابرايم آر إيوال

هان الخاطر أس تمقور * * * أيت امزيل آر تمغور

إيلا أومارك خويوفيس * * * تلا الصاحت خوسغركيس

خ إيفولوسن دار الخميس * * * يان الصالح نسيوي سيس

ماختلام تالات موس * * * سيدي مسعود أفولوس

أكادير د تمزكيدانس * * * كمزت ديشبورانس

الزاويت دوكادير نس * * * سيدي يعقوب دالقبت نس

توفا أفولكي دار المعبود * * * هان إداكنيضيف أر تجبود

*

* * *

كلمات : محمد المزالي
zalmadi-mohamed@hotmail.com
* * *
*
Aucun commentaire: