28 févr. 2009

سياحة في قبيلة أيت توفاوت* * *

سياحة في قبيلة أيت توفاوت


* * *باسم الله أباب إيكنوان * * * أولا الدونيت، نتا أتيكان

إلا الرجا أدنك أيت توفاوت * * * تاقبيلت إيلالن تيس مراوت

إيفوس نس أملن دتفراوت * * * لقبلتنس أيت عبدالله نسفاوت

تاكوت نما يرور أوجاريف * * * أسيف دلكست ايداكنيضيف

إيغنرا لاخبارنس إيخصا * * * أنسين إيسبضان مناصا

لمواضيع إيسموناتن أفراواد * * * دويياض موناك خيميسياد

إيغاراسن أوغدن واناتريت * * * إيسنبضاتن آك وين تيريت

نلكم تيمزكيد نسيدي مزال * * * أنسماقل توريرت أوازال

أنزري فوانو د تيواركين * * * أيت بودرق آر أفتازارين

إيستاهلا أدنك تيزكزاوين * * * ناون آر تيزي نتارقاتين

إيساوكان نتاناي تاليضل * * * ديكالن أوكرض آر اكتل

أورينتيلن إيكنان إيخولان * * * أولا دتنزار آر اينجارن

إما تاكموت نايت توفاوت * * * تاحوزيت اورد ما د تتاوت

تالمست دوتنزار ووغي * * * تمكرازت دووالوس تيودقي

إيمريريس ران أتزرين * * * لاحباب كولو رجانين

السادات يان أي يضفور * * * أتنياف خلمدرست نتزفور

إيد باب نتمازيرت أوكني * * * أولا تاقبيلت كولو أوجادني

أنبدر الشيخ سيدي مزال * * * لي ديفلن تيرا دواوال

أيور أيكا، كر الصالحين * * * نالطلبا كولو أولا إيعامين

أولا العلماء د ماكيسني * * * المجاهدين كانين تافوكتي

سيدي بلقاس الصالحي * * * سيدي احمد أوحوزي

سيدي عبدالله الاكتلني * * * سيدي ابراهيم التوركني

سيدي محمد أوتارقاتين * * * الرحمت نربي فالصالحين


----------------------------

كلمات : محمد المزالي

zalmadi-mohamed@hotmail.com

-----------------------------------------------

*

* * *

*

Aucun commentaire: