8 janv. 2009

قبيلة ايساكـن

*

* * *

*

قبيلة ايساكـن

--------------------

قبيلة سوسية من القبائل الجبلية بسوس الوسطى، تابعة لاتحادية قبائل أيت صواب، وتحيط بها قبيلة إداكنيضيف وقبيلة تودما وقبيلة إداوسملال، ومن قراها

- أكني

- أكرض أولم

- أكرض أوزرو

- أيت ناصر

- ألمـا

- أنامر

- إيبناون

- إيدليس

- إيغيل إيبلاغن

- إيغيراد

- إيغير ايفر

- إيمي نتغزوت

- إيميـي

- لازال

- لليون

- ماغوست

- وينتود

- تاكضيشت

- تالتمسن

- تاوودانت

- تيدنغي وانضرات

- تينفيرت

- تيقـي

- تيروف

- توشكـا

- توريرت مركن

-

*

--==*==--

سياحة في قبيلة ايساكـن

--==*==--

*

السلام نربي فأيت ايساكن --==*==-- كر أيت صواب ايسمانتن

دار تودما كان أدجارن --==*==-- أولا إداكنيضيف أتن يازن

غوين توزومت إيدرارن --==*==-- ضوفن لكسات أولا افاتن

لاطلاس أيكا د اوساون --==*==-- ايكوزلن د مناو ايسماون

أيتماتنخ إيساكن يوفاون --==*==-- تيويم آك أفولكي ايكاون

رشم ايبيين ف اودماون --==*==-- ايزايداس ما دنان ايماون

هيين ايجاريفن فلاون --==*==-- أوركن ايسيحل أوساون

ملا يوفا يان إيفراون --==*==-- زوند أتبير فاد أياون

أنبدو خ لمواضيع ناون --==*==-- أنساقسا فلاخبار ايبناون

أكرض أوزرو أرتمنادن --==*==-- إيكنوان خكاد أس آزن

ماخ تلام إيغيل إيبلاغن --==*==-- تالتمسن د توريرت ميركن

مايلان خ إيمي نتغزوت --==*==-- ايس هنان أيت ماغوست

إيما تيدنغي وانضرات --==*==-- تفكا لاخبار ن تاوودانت

إيلا وينتود ولا تينفيرت --==*==-- إيدليس أولا تاكضيشت

تيروف أولا أيت ناصر --==*==-- أكرض أولم، أولا أنامر

إيغيراد أولا إيغير ايفر --==*==-- ايلا واركان ايس كيضر

أورتان عمرن خ توشكا --==*==-- تيركوين سييحن خ ألما

إيما لليون فجيجن د أكني --==*==-- ايكران زكزاون خ ايميي

اللوز خ لازال د تيقي --==*==-- لخير يوجاد ايس كينكي

ما فتعوالت كانت ايساكن --==*==-- لخيار نتميزار ايبودرارن

--==*==--

نظم : محمد زلماضي المزالي

--==*==--

*

Aucun commentaire: