23 avr. 2008

معالم قبيلــة توفلعزت


* * *

قبيلة توفـلعـزت
----------------------------
قبيلة سوسية تابعة لاتحادية قبائل إيلالن، وتحدها شرقا قبيلة إداوزكري، وشمالا قبيلة إيسندالن، وغربا قبيلة أيت علي واعلا، وجنوبا قبيلة إيدوسكا أوفلا

----------------------------
مداشرها : وتنقسم الى قسمين
فرقة القرى المستقرة بتوفلعزت
ايمغزر
انامر
تيبريويت
تكنضوط
سينت
أيت ابرايم اوداود
تيواليون
تنامرت
تاكراكر
السري
دوتلاغ
ايصويري
اكرض نتوريرت
تمجيشت

---------------------------------
فرقة اكزمير : وهي قرى أصلها من توفلعزت ثم انضمت لايدوسكا
تيندرنت
ايت وازال
تكنيت
انيف
أمضوص

**************************
مدارسها

مدرسة سيدي زكرياء
**************************
حصونها

أكادير نيواليون
أكادير السري
*************************
أصلهم

هم اخوان بني واسو وبني تسكدلت. وقد نزلوا من شرق امسلتن في أول القرن 10 هـ

* * *

* * *

--==*==--

سياحة في قبيلة توفلعزت

--==*==--

كلمات : محمد زلماضي المزالي

*

باسم الله أما تسحاضرت * * * دما ستادات إيخ راتساولت

يا واوال فلام توفلعزت * * * السلام إيعزان نخ تومزت

أرتينين ف سنات فرقنت * * * يات أكزمير طاياد جمعنت

إيسندالن إيزلمض وولونت * * * علي واعلا ختاكوت موننت

إداوزكري تلا خلقبلت * * * إيدوسكا خيفوس عمرنت

أيت واسو ولا تاسكدلت * * * لاصلنس إيلا كراتسنت

سيدي زكريا تكا المدرست * * * نتيطولبا دلحضارنسنت

أنبدو خلمواضيع ستانمرت * * * نزر مايلان ختيندرنت

أنصرف سايت تيبريويت * * * إيسعوولن أكرض نتوريرت

تادوارين ملولنين نسينت * * * تاشرافين فولكينين بيدنت

ما تسمون نلاحباب تكنيت * * * دميدن عدلنين ختمجيشت

أيت براهيم اوداود نسنت * * * أيت وازال كان ما فتعولت

السري لوشارت لوحنت * * * إيسمنس فوكادير كابلنت

أنامر دايصويري دارسنت * * * الخير ايعوما تيكما نسنت

تيوليون ديمعزر حاضرنت * * * تاكراكر د أنيف نراتنت

إيجموعن فأمضوص كوتنت * * * العيوب فتنكضوط فوغنت

تيطينو فدوتلاغ لوحختنت * * * تاملايت ختوفلعزت كملختنت


--==*==--

----------------------------------
* * *
تحرير : محمد المزالي
zalmadi-mohamed@hotmail.com

* * *

Aucun commentaire: