4 avr. 2008

معالم قبيلة إداوسملال* * *


للمزيد من المعلومات حول المدرسة العتيقة تازموت


* * *

* * * * *


سياحة في قبيلة إيداوسملال
- - - - - - - - - - - - - - - -
كلمات : محمد المزالي
- - - - - - - - - - - - - - - -

باسم الله أسرانبدو * * * دار أيتماتنخ أسراندو
أنمودو سيداوسملال * * * سوق الجامع آر إيحركال
تيسكراط نـتيقبيلين * * * نيداوالتيت تايتماتين
إيداوباعقيل أورياكوك * * * منادنس إداورسموك
أغاراسنس إيلا فتيغمي * * * يونف يتميزار أونزي
إيحادا أدرار وافود * * * إيان إيران أيا فوض
نزور تيمزكاديوين * * * تيماتارين تيقبورين
نكد إيدغارن فولكينين * * * ناويد كيس تيمكتايين
أورنتو الخمس نيت عباس * * * دتيدلي ديغالن نايت عباس
دمايزدغن خو مرزكان * * * د ما يتحراكن خ ايكران
أيتماتنخ غ أيت ورحمان * * * دوكني كلفان آر تيزغران
سلام نربي أيلكم أيت عبل * * * الزرينت إيايت همو أعبل
ناون إيتمبزار نتازمورت * * * د الشرفا كولوتن خ تازموت
مانزاكنين أيا يايت إفسكارن * * * دلاخبار نتوريرت إمغارن
إيسيعوما الهنا تخفيست * * * أولا تفرست دايت تمخست
مانزان إكنان نتكردشت * * * أولا إيكران نتكضيشت
الله يعاون أيت علي وعز * * * إيسيزوزوا تيزي أوسلز
أنسرس لاقدام خوزور أوليلي * * * أولا أكني حراش آر تيدلي
نزايد آر أنامر أوليلي * * * أيت مولاي دوانامر نتلي
أن ساقسا ختكضيشت نتولي * * * إيسيهنا ايراحا يا إيلان خفلي
إيسكانيخ أتوريرت نتكرامت * * * ماختلام أيا أيت إكر نتزمامت
نراكونين أيا يايت عروس * * * دما يسمون أكرض ولوس
أرسرون نسيوي تيزي مشون * * * أكونزر د توريرت أوزلغون
نرا أدنزور أيت ييلين * * * نزر تادوارين نتمليلين
إيس إيعمر أكني ياسين * * * إيسبيدن إيغربان نتدرين
إيس حاضرن تيزي نتكضا * * * أورنسن إيسهنان إخنوفا
رواح دار ويدنسين خ ألما * * * دي إيمدوكال أوكني وباها
د الأحباب خ تلبرجت * * * دما يعزان خ تغزيفت
د أيتماتن خ تفنكركت * * * د مايلان خ تكترت
ماختلام أيت تغنيمت * * * إيساختكتيم أ ترغنت
هاياخ أتيزي نتوييت * * * نوسيد تاوادا ستوييت
نصرف س أيت بنعد * * * أدساولن د إيسلي الحد
مايران أدي مون آر تق * * * يان دار كماس غ تزوزق
نمون دايت أزور أزر * * * نسليد أيت تمازيرت إيكر
نوسي سا أيت عضي * * * تاراكت دا ايت عدي
د تمازيرت نايت وحي * * * تكرا كيس نايت أولعسري
إيغير آر تيزي كيار * * * أحنضورن ضوفن خوشبار
أيت بولبرج آر أمعزوز * * * إيمي نتالات أر دو تكنز
وأمنر وسيف آر أيت شرع * * * أزور أودرك آر الجامع
اللوح إوغفيس آر إيمجاض * * * تلوى آر تكنت إيكضاض
تزلزم أكني آر نزونتل * * * أسول كريحلون نسوتل
أكني وشن آر العرب إمزيلن * * * أسنفو خوزور نايت لحسن
غيكاد أيكان تامالايت * * * يان إيران صاحا نتاكتايت


* * *

-------------------------------------------

تحرير : محمد زلماضي المزالي

zalmadi-mohamed@hotmail.com

--------------------------------------------

* * *


* * *